Mở file dạng *.PDF trong cửa sổ Visual Fox

Câu hỏi : 

Làm sao để mở file dạng *.PDF trong cửa sổ Visual Fox, hiện tại tôi dùng lệnh “run /N C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRd32.exe” thì chỉ chạy được chương trình đọc file *.pdf, còn nếu muốn đọc file ABC.pdf luôn trong câu lệnh như thế nào?

Trả lời : 

Bạn có thể kích hoạt chương trình “Adobe Reader 9.0” và mở tự động file tài liệu *.pdf trong cửa sổ Visual FoxPro (hay trong chương trình Visual FoxPro) bằng cách dùng lệnh sau đây:

run /N “C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRd32.exe” “c:\ABC.pdf”

Lưu ý rằng nên dùng dấu nháy kép để đóng chuỗi đường dẫn file chương trình và đường dẫn file tài liệu cần mở ra (vì đường dẫn có thể chứa các ký tự đặc biệt như khoảng trắng).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s