Tạo database với phpmyadmin

Đầu tiên vào cpanel.
Sau đó bấm vào MySQL database hoặc tương tự như thế.
Vào giao diện của MySQL có 3 phần chính:
1)Create MySQL database
Tạo database: tuy bạn có ý tạo db tên là betobe nhưng khi thành nó sẽ là freecode_betobe
Điều này giải thích là nó lấy username_của_mình_trên_host_lam_tiền_tố
2)Create MySQL user
Tạo username cũng tương tự, ví dụ khi tạo là vnit thì user ra là freecode_vnit
Password: nhớ kỹ pass cũa user, password thì ko kèm tiền tố 😀
3)Grant permissions on a MySQL database to a MySQL user
Tức là gán quyền cho user vào db. Sau khi bạn tạo user và db xong thì nó sẽ đựoc hiện trong 2 combo box: username và database (có bao nhiêu user và db thì hiện ra hết)
Bạn chọn một_user_nào_đó và gán quyền cho database_nào_đó và quyền_nào_đó 😀
Nếu bạn chưa hiểu thì xem cái hình kèm theo, ở đây là user ninhthua_online được gán toàn quyền(ALL) cho db tên ninhthua_nuke. Sau đó bấm nút Grant Permission thôi.
Nếu sau này bạn tạo nhiều user và db quá mà ko biết user nào được gán cho db nào với quyền nào thì có thể xem đoạn code này thi vào MySQL:

ninhthua_online (Privileges: ALL PRIVILEGES)

Connection Strings
Perl $dbh = DBI->connect(“DBI:mysql:ninhthua_nuke:localhost”,”ninhthua_online”,””);
PHP $dbh=mysql_connect (“localhost”, “ninhthua_online”, “”) or die (‘I cannot connect to the database because: ‘ . mysql_error());
mysql_select_db (“ninhthua_nuke”);

Trên localhost:
phpMyAdmin là một ứng dụng quản trị cơ sở dữ liệu rất phổ biến hiện nay. Để có thể quản trị các cơ sở dữ liệu của mình bạn cần đăng nhập bằng Username và Password đã tạo ra ở bước setup hệ thống. Mặc định Username đăng nhập ở localhost sẽ là root


Sau khi đăng nhập bạn có thể sử dụng phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu phpMyAdmin. Phía bên trái hình mô tả bên dưới là danh sách các database hiện bạn đang có (đã tạo). Để thao tác với database nào bạn chọn nó từ danh sách này. Phía bên phải là khung tạo database mới – đây là cái chúng ta sẽ sử dụng để tạo database cho các ứng dụng sắp cài đặt.

Công việc rất đơn giản: chỉ cần gõ tên database muốn tạo và nhấn Create là xong

Sau khi tạo dựng Database xong bạn sẽ thấy database này của mình trong danh sách các database ở mục trái. Tuy nhiên hiện nay chưa có table nào cả vì chúng ta chưa tạo cài dặt source code đi kèm với nó.

Tới đây công việc tạo database đã xong để bạn có thể chép source code của bạn vào thư mục www\ và tiến hành cài đặt với database này được rồi.

Note: nhắc lại một lần nữa là đây là cách tạo database trên localhost. Về căn bản tạo database trên hosting thật sự không giống như vậy mặc dù nó cũng sử dụng phpMyAdmin. Tạo database trên hosting phụ thuộc vào hosting bạn sử dụng và cơ chế phân quyền riêng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s