Filed under Android

Reg Free Domain 5second

Text No. 1: Hi all, I think this information can be useful for you. If you plan to get your website, here is one good free web hosting provider to choose – 000webhost.com They provide hosting absolutely free, there is no catch. You get 1500 MB of disk space and 100 GB bandwidth. They also … Continue reading

Tài liệu hay về Android

Tài liệu hay về Android

Đây là slide giảng dạy về Android của trường đại học Cleverland State University. Có cả code hướng dẫn ứng với từng slide trong bài học. Bác nào đang nghiên cứu về Android thì đây là tài liệu rất bổ ích. Nó hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao luôn. Có thể dùng để … Continue reading

Lập trình Android cơ bản: Bài 1 Cơ bản Android  Nguồn bài viết : DroidViet.Com Lập trình Android cơ bản: Bài 1 Cơ bản Android

Lập trình Android cơ bản: Bài 1 Cơ bản Android Nguồn bài viết : DroidViet.Com Lập trình Android cơ bản: Bài 1 Cơ bản Android

Yêu cầu kiến thức cho lập trình Android: Để lập trình android, mình nghĩ mọi người chỉ cần kiến thức java căn bản là hoàn toàn ok. Căn bản ở đây có nghĩa là hiểu được thế nào là class, package, biết ý nghĩa của các từ khóa như public, private, protected,… thành thạo các … Continue reading

Ebook : Pro Android Games – Viết Game cho Android  Nguồn bài viết : DroidViet.Com Ebook : Pro Android Games – Viết Game cho Android

Ebook : Pro Android Games – Viết Game cho Android Nguồn bài viết : DroidViet.Com Ebook : Pro Android Games – Viết Game cho Android

Publisher: Apress | 2009 | PDF | 300 pages | ISBN: 1430226471 | 13.97Mb Do you remember landmark games like Wolfenstein 3D, Doom, and Asteroids? Well, here’s an exciting opportunity to build and/or port these games to one of the hottest mobile and netbooks platforms today: Google’s Android. Pro Android Games teaches you how to … Continue reading