Filed under How to Make Money?

CÁCH RÚT TIỀN TỪ MONEYBOOKER VỀ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

CÁCH RÚT TIỀN TỪ MONEYBOOKER VỀ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Việc rút tiền từ tài khoản Moneybookers về tài khoản ngân hàng tại Việt Nam (ở đây là tài khoản ngân hàng ACB) cũng rất đơn giản; và chỉ thực hiện được khi số dư trong tài khoản Moneybookers của bạn lớn hơn không. Các bước thực hiện: 1/Trước hết bạn phải mở một tài khoản cá nhân tại ngân hàng ACB: giử lại … Continue reading