Filed under Study HTML

Reg Free Domain 5second

Text No. 1: Hi all, I think this information can be useful for you. If you plan to get your website, here is one good free web hosting provider to choose – 000webhost.com They provide hosting absolutely free, there is no catch. You get 1500 MB of disk space and 100 GB bandwidth. They also … Continue reading

Giới thiệu về HTML 5

Giới thiệu về HTML 5

HTML5 cho phép tạo ra các trang web có thể hoạt động tốt trên nhiều trình duyệt khác nhau của bất kỳ thiết bị nào. Không những vậy, HTML5 còn đem đến cho người dùng những trải nghiệm về tốc độ truy cập web nhanh hơn, tốt hơn, tài nguyên phong phú hơn. Hiện nay, … Continue reading